top of page

מאמרים

מידע על תחומי הטיפול

רפלקסולגיה של כף היד

רפלקסולוגיה הינה שיטת טיפול אלטרנטיבית עתיקה מאוד. ניתן למצוא איזכורים לטיפול רפלקסולוגי עוד בעת העתיקה, במצרים, סין והודו, תפוצתה רחבה מאוד והיא ניתנת כטיפול משלים לרפואה קונבנציונלית מזה שנים רבות.

 

התפיסה הרפלקסולוגית הבסיסית גורסת כי כף הרגל הינה דגם מוקטן של הגוף האנושי וניתן למפות אזורים שונים בגוף האדם על גבי כף הרגל, מכאן ניתן להבין בקלות את משמעות המילה, הנגזרת מהמילה האנגלית Reflection, כלומר השתקפות.

 

נציין ונאמר כי למילה רפלקסולוגיה נגזרת נוספת – רפלקס, שכן לחיצה על האזור המתאים במפת כף הרגל משחררת אנרגיה וגורמת לתגובה שרירית ופיזיולוגית באיבר הרצוי.

אך מעטים יודעים כי שיקוף פיזיולוגי דומה של גוף האדם ניתן לראות גם על גבי כף היד. המקור ההיסטורי הראשון לשימוש בסוג זה של רפלקסולוגיה מתוערך אף הוא לימי מצרים העתיקה, ומכאן שמקורותיה ההיסטורים דומים. עם זאת במהלך השנים תורה זאת הוזנחה, לאור המיקוד ההולך וגובר בכף הרגל.

 

במהלך הכשרתי כמטפל, נחשפתי לראשונה לשיטת טיפול זאת לפני כ-15 שנים בארצות הברית. ככל שהעמקתי בשיטה מצאתי קווי דמיון משותפים בינה ובין הרפלקסולוגיה הסטנדרטית ושיטות טיפוליות אחרות (כגון סוג'וק). אני רואה יתרון גדול בשילוב שיטת טיפול רפלקסולוגית בכף הרגל וכף היד, דבר המאפשר השגת תוצאות מהירות יותר וביעילות רבה יותר. איזורי הלחיצה בכף היד נגישים יותר למטופל, ולכן ניתן ללמדו מס' נקודות לחיצה בסיסיות ובכך לאפשר לו לעזור לתהליך הריפוי בין הטיפולים – מעין שיעורי בית רפואיים.

 

אני סבור כי עתיד הטיפול האלטרנטיבי מצוי בשילוביות בין השיטות, המאפשרת ניצול יתרונות יחסים ומיקסום הצלחת הטיפול.

bottom of page